FAQ

FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen

1819.brussels

De maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken, roepen waarschijnlijk vragen op over hoe uw bedrijf verder kan draaien. 1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers, volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Het centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die u mogelijks kan helpen. Natuurlijk kan je ook de dienst 1819 rechtstreeks bellen door het nummer 1819 te draaien. Je kan ons elke werkdag contacteren van 9u tot 13u.

Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen over het coronavirus. De antwoorden zijn afkomstig van officiële bronnen. De vragen werden onderverdeeld in volgende domeinen :

Wat zijn de laatst genomen corona-maatregelen in België en Brussel ?

Hieronder vind je de meest recent genomen maatregelen. Ze zijn in principe geldig tot 30 oktober 2021.

Sociale contacten

 • Je mag thuis mensen ontvangen.
 • Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen. De Brusselse evenementensector kan het CST ook gebruiken voor evenementen met meer dan 50 personen binnen en 200 personen buiten.

Bedrijven & werk

Sinds 1 september wordt telewerken niet langer aanbevolen, behalve in het Brussels Gewest. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker blijft verplicht in openbare ruimten.

Sinds 1 oktober kunnen er weer fysieke teambuilding evenementen plaatsvinden, zonder beperking van het aantal deelnemers.
Opgelet in Brussel: houd rekening met de regels voor evenementen.

Evenementen en activiteiten (sport en ceremonies inbegrepen)

 • Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele sportwedstrijden of concerten.
 • Georganiseerde activiteiten, zoals een club of vereniging, mogen doorgaan.
 • Erediensten mogen doorgaan.
 • Je mag overal sporten. Er zijn geen regels meer.
 • Discotheken en dancings zijn open  (op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket wordt gebruikt en voor voldoende luchtkwaliteit en ventilatie wordt gezorgd, volgens de laatste protocollen).

Voor sommige activiteiten heb je een Covid Safe Ticket nodig, bijvoorbeeld discotheek of grote evenementen. 

Let op: In Brussel zijn maximaal 200 personen binnen en 400 personen buiten toegestaan. Het dragen van maskers en sociale distantie zijn nog steeds van toepassing. Deze maatregelen betreffen burgerlijke huwelijken, individueel of collectief bezoek aan een religieus gebouw, begrafenissen en crematies, maar ook het bezoek aan een begraafplaats.

Voor instellingen in de culturele, de recreatie- en de feestsector, de zorgsector, sport- en fitnesscentra, handelsbeurzen, congressen en tehuizen voor kwetsbare personen : evenementen met minder dan 500 personen binnen en met minder dan 750 personen buiten vanaf 1 oktober 2021 kunnen plaatsvinden zonder beperkingen inzake mondmaskers, social distancing en horeca.

Opgelet: Het gebruik van het Covid Safe Ticket zal in bepaalde sectoren in Brussel toegepast worden. Een ontwerp-verordening wordt momenteel geanalyseerd en besproken. Het Brussels Gewest zal klaar zijn om het vanaf 15 oktober op zijn grondgebied toe te passen. Tot dan blijven de andere maatregelen van kracht.

Hotels

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.

Restaurants en cafés

Winkels

 • Winkels zijn open.
 • Markten zijn toegestaan.
 • De nachtwinkel is open.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist. Draag een mondmasker.

Horeca

 • In Brussel: de afstand tussen de tafels is altijd 1,5 meter, er mogen alleen zitplaatsen zijn en er mogen maximaal 8 personen rond de tafel zitten.
 • Het geluidsniveau is beperkt tot 80db binnenshuis en de verplichting om een masker te dragen wanneer men zich binnen verplaatst, is nog steeds van kracht.
 • Verplichte luchtkwaliteitsmeter (richtnorm 900 ppm CO2)

Enkele nuttige gidsen

Onderwijs

Informatie over de organisatie van het onderwijs is beschikbaar op de websites van de bevoegde autoriteiten.

Sport

 • Zowel het binnen- als het buitengedeelte van sportfaciliteiten zijn nu voor iedereen toegankelijk
 • In fitnesscentra is het gebruik van een toestel om de luchtkwaliteit te meten (CO2) verplicht
 • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht (richtnorm 900 ppm CO2).
 • Sportwedstrijden en trainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.
 • Elke deelnemer tot en met de leeftijd van 17 jaar aan een sportwedstrijd of -training mag worden begeleid door een of meer leden van hetzelfde huishouden.

Verplaatsingen

In België

 • Je mag overal naartoe reizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag een mondmasker. Het is verplicht.

Op vakantie in het buitenland

Opgelet ! Geconfronteerd met de toename van het aantal besmettingen door terugkerende reizigers, gaat het Brussels Gewest een stap verder.
Naast de federale verplichting om zich te laten testen op de eerste en de zevende dag na terugkeer uit een rode zone gelegen in de Europese Unie, de Schengenzone en een rode zone op de witte lijst van niet-Europese landen, moeten personen die niet gevaccineerd zijn of niet over een certificaat van herstel beschikken en die bij hun aankomst in België in Brussel zullen verblijven, vanaf 21 september 2021 voldoen aan een quarantaine van 10 dagen. Deze quarantaine kan worden verkort na ontvangst van een negatieve testuitslag op de 7e dag. 
In bepaalde uitzonderlijke gevallen hoef je niet te worden getest en/of moet je in quarantaine worden geplaatst. Deze uitzonderingen kunnen worden geraadpleegd op de website www.info-coronavirus.be. 

Heb je een vraag ?

Varia

Mondmaskers

Vanaf 1 oktober 2021, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht:

 • in overdekte ruimten van openbaar vervoer, stations en luchthavens
  in de gezondheidszorg;

 • voor personeel en patiënten/cliënten van medische en niet-medische contactberoepen;

 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en trainingen, en bij conferenties met meer dan 500 mensen binnen.

Deze verplichtingen vormen de federale basis die voor het hele land geldt. De Brusselse gewestelijke autoriteiten hebben voorzien in strengere verplichtingen naar gelang van de epidemiologische situatie. Een mondmasker is ook vereist in :

 • openbaar vervoer en treinstations,
 • in winkels en winkelcentra,
 • in de cateringsector,
 • vergaderzalen, handelsbeurzen, auditoria, gebedshuizen, gerechtsgebouwen, bibliotheken en op evenementen.

varia

 • Wanneer cateringactiviteiten worden georganiseerd in het kader van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden, opleidingscursussen en congressen, zijn afhaalmaaltijden toegestaan.
 • Organisatoren die het COVID Safe Ticket gebruiken, zijn niet verplicht de mogelijkheid te bieden om aan de ingang van het evenement te worden getest.

Het Covid Safe Ticket (CST)

Vanaf 15 oktober zal het Covid Safe Ticket in Brussel verplicht zijn voor iedereen ouder dan 16 jaar in bars, restaurants, sport- en fitnesscentra, culturele gelegenheden, nachtclubs.. Er werd bovendien een specifieke FAQ ontwikkeld om antwoord te geven op veelgestelde vragen uit de verschillende sectoren. 

De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen

Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor brusselse ondernemingen en zelfstandigen?

De relatie werkgever- werknemer

Wat moet ik doen als een van mijn werknemers symptomen vertoont? Wat als ik zelf ziek ben als zelfstandige?

uw medewerker is ziek

Als werkgever mag u uw werknemers niet testen.

Adviseer de werknemer om telefonisch contact op te nemen met zijn arts wanneer hij volgende verschijnselen of symptomen vertoont:

 • Koorts,
 • Hoest,
 • Kortademigheid,
 • Vroegtijdige symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus. 

De arts zal bepalen wat de te volgen stappen zijn. Indien de werknemer daadwerkelijk aan het coronavirus lijdt, waardoor hij de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren, gelden de normale regels in het kader van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon, voor zover de arbeidsongeschiktheid gestaafd wordt door een medisch attest.

ik ben zelfstandig ondernemer en ben zelf ziek? Wat nu?

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Bron: Agoria & Liantis

Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van thuiswerk;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus: lees ook: Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO.

Nuttige documenten:

Bron:  Fod Gezondheid

Hoe zit het met de uitbetaling van het loon als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand.

Bron: SD Worx

Stel: mijn werknemer raakt door overmacht niet op het werk. Mag ik hem ontslaan?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. Een werknemer kan zijn ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Als de huidige situatie daarentegen aanhoudt of nog zou verergeren – lees: je onderneming kan over een lange periode haar activiteiten niet normaal voortzetten en ziet de orders dalen – zou je als bedrijf de betrokken werknemers kunnen ontslaan om economische redenen

Bron: SD Worx

Mijn werknemer weigert zijn woning te verlaten. Hij besluit om vakantie op te nemen. Kan dit?

De jaarlijkse vakantie moet worden opgenomen in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Dat betekent dat de werknemer niet eenzijdig kan beslissen over zijn vakantiedagen. Hij moet steeds wachten op het akkoord van de werkgever.

Als de werknemer onverwacht afwezig is en vakantie heeft genomen zonder jouw akkoord en als de organisatorische omstandigheden binnen je bedrijf dit niet toestaan, kan je weigeren om je werknemer te betalen voor de dagen waarop hij afwezig was. Deze afwezigheid kan namelijk worden beschouwd als ongewettigde afwezigheid.

Heb je nog andere vragen met betrekking tot het coronavirus op de werkplek? Aarzel niet om contact op te nemen met je dossierbeheerder bij Acerta of om de officiële website van de FOD WASO raadplegen, die ook een register bijhoudt van de vragen die door de werkgevers in dit domein worden gesteld.

Bron: Acerta

Ten gevolge van het coronavirus heb ik niet meer voldoende werk voor mijn werknemer, wat moet ik doen?

Het coronavirus en de paniekgolf die ermee gepaard gaat, heeft een rechtstreekse impact op de economie. Merk je al een afname van je economische activiteiten en weet je niet meer wat je moet doen met je teveel aan werkkrachten tijdens deze dalperiode? Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiginG

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

!! Update 6 juni :

De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt de tijdelijke werkloosheid tot eind december.

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/05/2020 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

Meer info op de site van de RVA

Flexibiliteit

Hebt u minder werk voor uw werknemers of net meer werk door de gevolgen van het coronavirus dan heeft u slechts een beperkt aantal mogelijkheden om hierop in te spelen bij de planning van de uurroosters van uw werknemers.

 • Kleine flexibiliteit
  U zou gebruik kunnen maken van kleine flexibiliteit. Daarmee kan u uw werknemers piekroosters laten werken als het drukker is of dalroosters als er minder werk is. Dit vereist wel dat het systeem van kleine flexibiliteit voorzien is in uw arbeidsreglement en ook alle verschillende roosters daarin opgenomen zijn. Wil u van rooster wisselen en bijvoorbeeld overschakelen naar een dalrooster omdat het minder druk is door het coronavirus, dan moet u dit ten minste 7 dagen voorafgaand kenbaar maken aan uw werknemers.

  Met de roosters in het kader van kleine flexibiliteit kan u een afwijkend rooster opnemen in uw  arbeidsreglement dat maximaal 2 uur (+ of -) afwijkt van het basisrooster tot maximaal 9 uur. Het weekrooster kan maximaal 5 uur (+ of -) afwijken van het basisrooster tot maximaal 45 uur. Werkt uw werknemer in principe dagelijks 8 uur en 40 uur op weekbasis? Dan zou u uw werknemer elke dag een uur minder kunnen laten werken zodat hij dagelijks 7 uur werkt en 35 uur op weekbasis.

  Het is wel de bedoeling dat de werknemer over een jaar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteert. Als u nu dalroosters laat presteren, dan zullen deze op een ander moment gecompenseerd moeten worden door piekroosters.
  Naast kleine flexibiliteit bestaan er nog andere mogelijkheden om werknemers flexibel te laten werken. Deze mogelijkheden zijn sectoraal bepaald. 
   

 • Deeltijdse werknemers
  Voor werknemers die deeltijds werken met een variabel werkrooster kondig je 5 werkdagen vooraf aan volgens welk werkrooster de werknemer zal moeten presteren. Voor dergelijke werknemers kan u makkelijk zelf bepalen wanneer hij meer of minder uren werkt. Hierbij mag wel niet uit het oog verloren worden dat de werkelijkse arbeidsduur moet gerespecteerd worden over een referteperiode van maximum een trimester (verlengbaar tot maximum een jaar via cao of arbeidsreglement).
   
 • Opnemen inhaalrust
  Hebben uw werknemers overuren, bijvoorbeeld in het kader van buitengewone vermeerdering van werk, gemaakt, dan moet u hen doorgaans ook inhaalrust toekennen. Is er minder werk, of wil u liever dat uw werknemer thuisblijft, dan zouu uw werknemer kunnen vragen om de opgebouwde inhaalrust op te nemen. Strikt juridisch is er niet bepaald dat er een akkoord vereist is tussen werknemer en werkgever over het tijdstip waarop de inhaalrust wordt genomen. Al is het uiteraard aangeraden om de opname van de inhaalrust in onderling overleg te bepalen. Bekijk ook zeker uw arbeidsreglement. Het is mogelijk dat daarin regels opgenomen zijn over het moment waarop de inhaalrust kan genomen worden.

Ik zet mijn activiteiten tijdelijk volledig stop. Wat moet ik doen met mijn werknemers?

Wat is het lot van je werknemers als je activiteit sterke hinder ondervindt en je beslist om je volledige bedrijfsactiviteiten te onderbreken voor een bepaalde periode?

Je kan je werknemers niet verplichten om verlof op te nemen tijdens de sluiting van je bedrijf.

Je kan echter kiezen voor een collectieve sluiting. Opgelet, de beslissing om een collectieve sluiting in te voeren kan niet zomaar eenzijdig worden genomen. Deze beslissing is namelijk onderworpen aan een sociaal overleg binnen je bedrijf. Dit overleg vindt plaats tijdens de ondernemingsraad, in aanwezigheid van de vakbondsafvaardiging of een meerderheid van de werknemers, afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf. Er is geen sprake van een bepaalde datum waarop je deze collectieve sluiting moet hebben vastgelegd; in principe is dit het hele jaar mogelijk.

Van zodra er een beslissing wordt genomen, moet je de werknemers hiervan op de hoogte brengen door een bericht uit te hangen. Deze sluitingsdagen zullen vervolgens worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Als de sluiting een rechtstreeks verband heeft met je economische situatie of overmacht, kan je eventueel een volledige onderbreking voorzien in de vorm van een tijdelijke werkloosheid.

Tot slot, als je geen van voornoemde opties kunt aanwenden en je werknemers weigeren om vakantie te nemen, zal je geen andere keuze hebben dan het loon van deze werknemers ook gedurende de periode van werkonderbreking te blijven uitbetalen.

Bron: Acerta

Een familielid van je medewerker ligt met het coronvirus in het ziekenhuis en hij blijft thuis. Wat nu?

Hier hangt alles af van de voorkeur van de medewerker. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld verlof vragen. Maar hij zou ook, in de mate dat hij daar recht op heeft, ook inhaalrustdagen voor gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen. Rode draad hierbij is wel dat jij telkens akkoord gaat met de aanvraag, zoniet is de medewerker juridisch gezien ongewettigd afwezig (met alle gevolgen van dien).

Het gebeurt echter vaak dat een medewerker in zo’n situatie verlof om dwingende redenen aanvraagt. Iedere medewerker heeft jaarlijks recht op 10 dagen dergelijk onbetaald verlof (in bepaalde ondernemingen of sectoren kan de opname van een hoger aantal dergelijke dagen toegelaten zijn of kan er een al dan niet gedeeltelijke betaling van de dagen afgesproken zijn). Hier heb je niet het recht om de afwezigheid te weigeren. Als het maximum aantal verlofdagen om dwingende redenen opgesoupeerd zijn, kan je nog altijd toestaan dat de medewerker onbetaald afwezig blijft. Je sluit daaromtrent dan best een overeenkomst.    

Bron: Unizo

Als de FOD Volksgezondheid wil weten welke mensen in contact kwamen met een besmette werknemer, mag ik die gegevens meedelen ?

Ja, de gevraagde gegevens worden door de GDRP niet als "gevoelige gegevens" geclassificeerd. Bovendien staat de GDPR de verwerking toe op de volgende gronden:

 • Bescherming van vitale belangen
 • Uitvoering van een missie van algemeen belang
 • Het legitieme belang

Source: 1890 

Coronacrisis en thuiswerk : moet ik als werkgever een vergoeding geven aan mijn werknemers?

Vele werkgevers vragen zich af welke vergoeding ze mogen toekennen aan hun werknemers die ingevolge de regeringsmaatregelen voor Covid-19, een tijdlang hun werk bijna volledig van thuis uit zullen doen.

De zogenaamde bureauvergoeding van 126,94 EUR per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, …., kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken, dus ook aan werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Voor meer uitleg over deze bureauvergoeding wordt verwezen naar de administratieve instructies van de RSZ.

Bovenop deze vergoeding mag de werkgever volgende kosten terugbetalen:

 • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard
 • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard

Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

Werkgevers die voorafgaand aan de Covid-19 maatregelen de kosten van hun telewerkers terugbetaalden op basis van de 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op de in de telewerkovereenkomst voorziene thuisprestaties (zie de administratieve instructies – zelfde link als hierboven) kunnen deze vergoeding verder betalen volgens hetzelfde principe voor het in de telewerkovereenkomst voorziene pro rata (bijvoorbeeld 10 % op 2/5de van het maandloon als in de overeenkomst 2 dagen telewerk was voorzien).

Een vergoeding van 10 % van het volledige brutoloon kan dus niet aanvaard worden. De werknemers die tijdelijk in de kader van de Covid-19 maatregelen volledig van thuis uit werken bevinden zich immers niet in een situatie van thuisarbeid zoals voorzien in Titel VI de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en evenmin in een situatie van telewerk in de eigenlijke zin van het woord.

Een vergoeding van 126,94 EUR mag alleszins wel uitgekeerd worden in de plaats van de 10 % van het pro rata van het maandloon, als dit laatste lager zou zijn.

Uitzonderlijk

Omwille van het coronavirus kunt u uitzonderlijk ook vragen om het RSZ-forfait van 126,94 euro ook fiscaal toe te passen voor elke persoon die door de coronamaatregelen thuis moet werken.

Als de werkgever deze bureauvergoeding voor al zijn werknemers tijdelijk wil toekennen en wenst dat deze beschouwd wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, dan moet hij een voorafgaangde beslissing (ruling) aanvragen bij de FOD Financiën.

De FOD Financiën heeft een aanvraagmodel gepubliceerd. U moet dit invullen mailen naar dvbsda@minfin.fed.be (via de post is momenteel niet mogelijk).

Bron : RSZ & Securex

De werking van het bedrijf garanderen

Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading

Fabrieken in China zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is.

De federale Minister van Werkgelegenheid bevestigde dat dit als overmacht wordt beschouwd. Je hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

Bron: SD Worx

Ik heb precieze vragen over de sector waarin ik actief ben. Wie kan me informeren?

Heel wat sectorale werkgeversorganisaties stellen specifieke sectorale informatie ter beschikking (bv. AgoriaFeviaFebelfin, …). Hou als werkgever zeker hun websites in de gaten. 

Ook BECI, de Kamer van Koophandel van Brussel, heeft een website opgezet waar u terecht kan.

De site van Unizo is aan te bevelen want die biedt duidelijke antwoorden op het vlak van hygiëne, personeel, steunmaatregelen, import/export en tracht ook een aantal misverstanden uit de wereld te helpen.

Bron: 1819

Kan ik contracten met leveranciers stopzetten, zonder kosten, als ze niet meer tijdig kunnen leveren?

Dat is niet steeds het geval. Het is aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken, bijvoorbeeld in de contracten of de algemene voorwaarden. De vraag is of u de overeenkomst definitief wilt beëindigen of tijdelijk wilt opschorten. 

Voor de beëindiging geldt het volgende. In principe is de laattijdige levering een fout, al rechtvaardigt niet elke fout de beëindiging van het contract, enkel de zwaarwichtige fout. Ten eerste kan het contract bepalen dat een (beperkte) overschrijding niet wordt beschouwd als zwaarwichtige fout of niet volstaat als beëindigingsgrond. Ten tweede kan het contract bepaalde situaties aanduiden als overmacht.

Op basis van de wet kunt u overmacht enkel inroepen indien u het volgende kunt bewijzen:

i) onvoorzienbare omstandigheden;
ii) die buiten de wil van de partij plaatsvinden en
iii) de uitvoering van de verplichting onmogelijk maken (moeilijker, duurder etc. volstaat niet).

In het contract kan men dit uitbreiden en bijkomende situaties aanduiden als overmacht, ook al voldoen die niet strikt aan deze voorwaarden. Ten derde gelden er vaak procedures om fouten aan te kaarten (bv. een voorafgaande ingebrekestelling en een respijttermijn). De beëindiging is slechts gerechtvaardigd indien die procedures worden gerespecteerd. Indien u die stappen niet volgt, is de beëindiging op uw risico en kan dit resulteren in aansprakelijkheid. 

De opschorting ligt eenvoudiger. Indien de leverancier tijdelijk niet kan leveren, bent ook u tijdelijk niet gehouden om uw contractuele verplichtingen na te komen. We raden wel aan om de tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk (voor bewijsredenen) te informeren, om discussie te vermijden. Daarbij kunt u uitdrukkelijk vermelden dat u de overeenkomst als opgeschort beschouwt en aangeven welke verplichtingen u niet meer zult nakomen tot nader order (bv. betaling of exclusieve levering).

In beide gevallen is er ook een schadebeperkingsplicht voor de getroffen partijen. Zelfs indien de andere partij aansprakelijk is en uw schade moet vergoeden, moet u redelijke inspanningen leveren om die schade zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Agoria

Kan ik leveranciers of transporteurs in gebreke stellen ?

U kunt uw leveranciers of transporteurs in gebreke stellen indien de tijdige levering in het gedrang komt. Wederom is het aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken. Enerzijds kan het contract deze situatie regelen, met rechtvaardigingen voor bepaalde contractuele fouten, bijvoorbeeld beperkte vertragingen, of door dit als overmacht aan te duiden. Anderzijds kan die ingebrekestelling ook contractueel geregeld zijn.

Zo kunnen er respijttermijnen gelden (ingebrekestelling pas na een bepaalde periode van vertraging) of vormvereisten (per aangetekend schrijven, e-mail, taal, geadresseerden,…). Om latere discussie te vermijden, kunt u in de ingebrekestelling ook al aankondigen welke stappen u overweegt indien de leverancier of transporteur alsnog de verplichtingen niet nakomt. Ook op dat vlak kan het contract regels bevatten.

Bron: Agoria

Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

De ononderbroken voortzetting van de collectieve dekkingen die de werkgever heeft gesloten voor zijn werknemers

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?
Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever
heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.

Ik ben werkgever. Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?
Geen! De verzekeraar neemt met je contact op om alle details van deze voortzetting en de gevolgen ervan uit te leggen. De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst, blijven gelden. Je beschikt wel over 30 dagen om dit aanbod te weigeren.

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.
In dat geval neem je het best contact op met je werkgever, zodat deze met de verzekeraar kan overleggen om een oplossing te vinden die rekening houdt met je financiële moeilijkheden.

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?
Voor de premies voor deze uitbreiding van waarborg kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag zes maanden betalingsuitstel verlenen, tot uiterlijk 30 september 2020. De verzekeringssector vraagt overigens aan de regering dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet zal worden beschouwd als ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.

Ondernemingen 

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen.
Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?
Voor verzekeringen zonder automatische aanpassing aan een beperking van de activiteiten, met name de brandverzekering, kun je 6 maanden betalingsuitstel (tot uiterlijk 31 oktober 2020) aanvragen, voor zover je onderneming haar activiteiten heeft stilgelegd door de regeringsmaatregelen die contacten en verplaatsingen beperken.

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?
Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing.

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!
Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken. Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen.

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming
Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de aflossingen en rentebetalingen met een vervaltermijn tot 31 oktober 2020. Kun je een bewijs voorleggen dat je onderneming in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de Covid-19-crisis en voldoe je aan de drie voorwaarden hieronder, dan kun je een uitstel aanvragen van maximaal 6 maanden, dat in ieder geval op 31 oktober 2020 afloopt. Dit moratorium betreft zowel de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen.
Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

 • de onderneming ligt in België;
 • er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het krediet;
 • je hebt aan je contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?
De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro. Om deze transacties tussen ondernemingen
ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze
verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op
nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).

Bron: Assuralia - Bijgewerkt op 29 april

Mijn grondstofprijzen zijn gestegen als gevolg van corona. Mag ik mijn prijzen aanpassen?

In principe bepaal je als ondernemer zelf welke prijzen je aan uw klanten aanrekent. Als je grondstofprijzen stijgen, kan je dus in principe beslissen om de prijzen te verhogen (al hoort hier natuurlijk ook een commerciële afweging bij).

Let wel op: je kan uw prijzen enkel aanpassen voor nieuwe contracten. Voor lopende overeenkomsten en bestellingen is het niet toegelaten prijzen zomaar te verhogen. Alleen wanneer je een mogelijke prijswijziging heeft voorzien in de contractvoorwaarden, en daar ook duidelijk in staat op welke manier prijzen kunnen stijgen op basis van een stijging in de grondstofkosten, kan je de prijzen aanpassen. En ook dan moet je natuurlijk bekijken hoe sterk de stijging van de prijzen is, en opnieuw een commerciële afwegingen maken tussen het doorrekenen van prijsstijgingen en de relatie met de klant.

Bron: Unizo

Een bestelling wordt geannuleerd. Mag ik al betaalde voorschotten behouden?

et antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of je ‘overmacht’ kan inroepen en van de situatie. 

jij of je klant annuleren uit voorzorg

Annuleren jij of je klant uit voorzorg (en dus niet uit echte noodzaak), dan draagt diegene die annuleert hier de kosten voor.

We illustreren het met een voorbeeld. Stel, je organiseert een festival en: 

 • Je beslist dat het beter is om het festival te annuleren, zonder dat de overheid je hiertoe dwingt. In dat geval draag jij de kosten. Je zal dus de al betaalde tickets moeten terugbetalen. Tenzij je in de verkoopsvoorwaarden een specifieke regeling hebt opgenomen voor overmacht (soms bepalen algemene voorwaarden dat zelfs bij overmacht reeds betaalde bedragen niet moeten worden terugbetaald).
 • Je beslist om het festival te laten plaatsvinden, maar enkele klanten annuleren omdat ze het niet veilig vinden. In dat geval dragen die klanten de kosten. Ze kunnen geen terugbetaling van hun tickets eisen (tenzij je een andere regeling zou hebben voorzien in de verkoopvoorwaarden).

jij of je klant annuleren omdat het moet

Als de overheid je verplicht om een bestelling te annuleren, dan liggen de zaken iets anders. Bij een verplichting tot annulatie, is er sprake van overmacht. We blijven bij het voorbeeld van het festival.

 • Klanten die nog niet betaalden: Jijzelf kan je verplichtingen niet meer nakomen. Je mag dus geen betalingen meer vragen van je klanten
 • Klanten die wel al betaalden (voorschot of integraal): Mogen ook geen terugbetaling vragen

Uiteraard moet je ook hier steeds nagaan of je in je verkoopvoorwaarden geen andere regeling hebt opgenomen.

Bron: Unizo

Source: UNIZO

De milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning bekomen. Hoe verloopt dat tijdens de lockdown?

De stedenbouwkundige vergunning bekomen

U kan natuurlijk uw aanvraagdossier opstellen en indienen bij de administratie. 

Voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door de gemeente: raadpleeg uw gemeentebestuur, afdeling stedenbouw. 

Voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door het Gewest: sinds 2 april 2020 is het nu mogelijk om uw aanvraag online in te dienen. 

Het dossier zal door de administratie worden onderzocht. Aangezien echter noch het openbaar onderzoek noch de raadplegingscommissie kan worden gehouden wegens de lockdown, worden de termijnen opgeschort. Zij worden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 opgeschort. 

Indien uw ingediende dossier reeds voor 16 maart 2020 deze 2 stappen heeft doorlopen, kan de administratie de vergunning afgeven, zonder gebonden te zijn aan de wettelijke termijnen.
Alle fysieke loketten zijn gesloten.
Meer info hier

De milieuvergunning bekomen tijdens de lockdown.

U kan natuurlijk uw vergunningsaanvraag voorbereiden en deze per e-mail aan de gemeente of aan Leefmilieu Brussel voorleggen

Het dossier zal door de administratie worden onderzocht. Aangezien echter noch het openbaar onderzoek noch de raadplegingscommissie kan worden gehouden vanwege de lockdown, worden de termijnen opgeschort. Zij zijn sinds 16 maart 2020 geschorst. 

Indien uw ingediende dossier reeds voor 16 maart 2020 deze 2 stappen heeft doorlopen, kan de administratie de vergunning afgeven, zonder gebonden te zijn aan de wettelijke termijnen. 
Alle fysieke loketten zijn gesloten.
Meer info hier  

Bron: Brussel Leefmilieu en Urban.brussels - 14 april

Wat zijn de bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers die tijdelijk beroep doen op buitenlandse werknemers of zelfstandigen?

Het ministerieel besluit voorziet dat in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector dat de werkgevers, die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, een geactualiseerd register bij houdt.

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige: 

 • Identificatiegegevens;
 • Verblijfplaats in België;
 • Telefoonnummer;
 • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden. De registratieplicht geldt niet voor:

 • Grensarbeiders;
 • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passagier Lokalisatie Formulier moeten invullen, (Zie vraag: “Wanneer moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier invullen?” van het deel internationaal.) moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Voor meer details kan u zich wenden tot artikel 2bis van het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Update: 20 augustus 2020

De gezondheidsvoorschriften

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Source: Info Coronavirus

Wat moet ik doen als een werknemer besmet raakt op het werk?

 • Wanneer een personeelslid ziek wordt op de werkplek vanwege een vermoeden van VIDOC- 19, is het noodzakelijk om hem/haar naar een andere plaats te brengen om het contact met collega’s te verminderen of te vermijden. 

 • Een mondmasker voor de zieke kan de verspreiding van virusdeeltjes door hoesten of niezen beperken. 

 • Breng de lokale gezondheidsautoriteiten op de hoogte.

 • Als iemand contact heeft gehad met een ziek persoon, moet hij of zij in afzondering thuisblijven zodra hij of zij een milde hoest of koorts ( >37,3°C) heeft. 

 • Werknemers die dagelijks of nauw contact hebben gehad met de zieke werknemer kunnen contact opnemen met hun huisarts. Telewerken kan worden overwogen.

M.b.t de werkplek van de zieke werknemer die ervan verdacht wordt besmet te zijn met VIDOC19 :

 • Die kan tijdelijk worden gesloten of buiten dienst worden gesteld (minimaal 1 week).
 • Perimeter: drie meter rond het hoofdkantoor/werkplek van de zieke werknemer.
 • De gebruikte contactpunten en sanitaire voorzieningen moeten goed gereinigd worden en indien mogelijk gedesinfecteerd of buiten gebruik gesteld.
 • Alcohol (60-90% ethanol) of chloor kan worden gebruikt als desinfectiemiddel.

Bron : BECI

Wat zijn de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die in uw kantoor moeten worden genomen?

aanbevelingen voor het reinigen van de werkplek

Zorg voor een goede ventilatie van het pand. Open ramen en deuren. We weten nog niet hoe lang het coronavirus kan overleven op oppervlaktes, maar ventilasie zal de verspreiding in de binnenlucht verminderen.

Reinig regelmatig voorwerpen die vaak door meerdere mensen worden aangeraakt.

Maak gedeelde arbeidsmiddelen schoon na gebruik (toetsenbord, computermuis, telefoon, tafel- en armleuningen van bureaustoelen) of beperk het delen van apparatuur op de werkplek.

Zet een preventieposter op om het personeel te informeren over de te nemen barrièremaatregelen.

Reinig gladde oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt:

 • Deurklinken
 • Trapleuningen
 • Bureau’s, tafels, toetsenborden, telefoons voor algemeen gebruik
 • Toiletten

Met welke producten?

De reinigingsmiddelen die u gewoonlijk gebruikt, werken voldoende. Voor het reinigen van toetsenborden en telefoons kunnen wegwerp- of reinigingsdoekjes voor individueel gebruik worden verstrekt.

 • Was de vaat grondig met water en afwasmiddel na elk gebruik.
 • Vermijd het gebruik van gewone vaatdoeken
 • Geef duidelijke instructies aan het schoonmaakpersoneel en bescherm ze.
 • Zorg voor een duidelijk schoonmaakplan
 • Zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en reinigingsdoeken.
 • Was gebruikte reinigingsdoeken regelmatig op de hoogst mogelijke wastemperatuur.
 • Leer het schoonmaakpersoneel hoe het virus zich verspreidt en hoe je een infectie kunt voorkomen.

Bron: BECI

Hoe kan ik voorkomen dat ik mijn dierbaren besmet? Hoe kan ik voorkomen dat ik geïnfecteerd raak als iemand in mijn buurt het coronavirus heeft?

Op info-coronavirus.be, vindt u enkele adviezen voor personen in isolatie en hun omgeving.  Je vindt ze in deze brochure.

Nuttige sites en telefoonnummers

Waar kan ik meer informatie bekomen?

Voor het grote publiek

 • Voor algemene informatie in verband met het coronavirus, verwijzen we naar de volgende website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be/nl
 • de tweetalige website coronavirus.brussels met alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus. Op de website kunnen ook posters gedownload worden in 10 verschillende talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks, klassiek Arabisch).  
 • Het federale algemene nummer:  0800 14689.

Tewerkstelling

Economisch

Gezondheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.