Kredietverzekeraar Credendo viert zijn 100ste verjaardag: welke oplossingen biedt het de bedrijven?

Kredietverzekeraar Credendo viert zijn 100ste verjaardag: welke oplossingen biedt het de bedrijven?

Kredietverzekeraar Credendo viert zijn 100-jarig jubileum. Het bedrijf werd in 1921 opgericht door de overheid om de Belgische internationale handel te ondersteunen met borgstellingen en verzekeringen. Intussen is het uitgegroeid tot een internationale groep met vestigingen in 15 Europese landen.

Publieke opdracht: Credendo – Export Credit Agency

Bij het exporteren, zeker naar verre bestemmingen buiten Europa, is er een risico van niet-betaling of van contractverbreking. De eerste opdracht van Credendo, als openbaar agentschap, is dan ook om die risico’s af te dekken met verzekeringsproducten. Dat biedt exporterende bedrijven het nodige vertrouwen en de mogelijkheden om nieuwe internationale markten aan te boren. Het treedt daar zowel alleen op, als in consortia met banken en andere financiële en verzekeringspartners.

De publieke opdracht ter ondersteuning van de Belgische economie omvat 4 activiteiten:

  • Kredietverzekeringen voor exporterende bedrijven
  • Financiële garanties voor banken die exporteurs financieren
  • Financiering van exporttransacties tot 8 miljoen euro, over een maximale termijn van 5 jaar
  • Verzekeringen van buitenlandse investeringen

De financiering van kleinere exporttransacties zit in de lift. Na 10 jaar beschikt het over een enveloppe van ongeveer 300 miljoen euro voor dergelijke projecten.

Ook Belgische ondernemingen die willen investeren in een buitenlands filiaal, kunnen hun investeringen laten verzekeren door Credendo. Het dekt de politieke risico’s gelinkt aan geweld, embargo’s, onteigening, onderbreking van bedrijfsactiviteiten (‘business interruption’), non-conversie en transferbeperkingen van deviezen, enz.

Commerciële verzekeringen: Credendo Group

Sinds 2004 heeft Credendo Group een pakket commerciële verzekeringsoplossingen in de markt gezet.  Met vestigingen in 15 landen is ze intussen uitgegroeid tot het nummer 4 op de Europese markt voor kredietverzekeringen.

De commerciële verzekeringen omvatten:

  • globale verzekeringspolissen voor kortlopende handelskredieten die bedrijven aan elkaar verstrekken voor een duur van 30, 90 of zelfs 180 dagen;
  • borgstellingen die bedrijven moeten verstrekken in het kader van aanbestedingen of contracten en wettelijke borgstellingen;
  • specifieke verzekeringen zoals de excess-of-loss-verzekering (indekking tegen catastrofale schade) of top-up-dekking (extra capaciteit voor globale polissen);
  • herverzekering in het kader van grotere projecten of van exportportefeuilles van andere verzekeraars.

Gevolgen van de COVID-19-pandemie in 2021

2021 zal voor de Belgische exporteurs een moeilijk jaar worden. Uit een bevraging eind vorig jaar bleek dat vier op de vijf bedrijven hun omzet uit export zagen dalen. 60% van de ondernemingen gaf aan dat de gevolgen van de pandemie zich zullen doorzetten in 2021. Vier op de tien bedrijven verwachten dat hun exportvolume niet zal stijgen in de komende drie jaar.

Om de Belgische bedrijven te ondersteunen, werkte Credendo een programma uit om voor rekening van de Staat op te treden als herverzekeraar voor private kredietverzekeraars. Dat laat hen toe om de kredietlimieten te behouden en dus de kredieten tussen Belgische bedrijven te blijven dekken.  Dit programma maakt deel uit van de maatregelen van de federale overheid om de economie te ondersteunen. De Europese Commissie heeft zopas haar akkoord gegeven om het herverzekeringspakket te verlengen tot 30 juni 2021

Meer info over de oplossingen die Credendo kan bieden: https://www.credendo.com/fr/solutions 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.