Wat is de milieuvergunning?

Wat is de milieuvergunning?

Een milieuvergunning is noodzakelijk wanneer je activiteit gevolgen kan hebben voor de omgeving, het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de buurt of van de bezoekers. Je moet bijgevolg een vergunningsaanvraag indienen bij leefmilieu Brussel of bij de gemeente. Daarnaast moet je je onderwerpen aan de diverse milieuregelgevingen.


Opgelet : De milieuvergunning is 15 jaar geldig, daarna moet die worden verlengd. Als je een oude vergunning overneemt of de installaties wijzigt, moet u leefmilieu Brussel hiervan eveneens op de hoogte brengen. Controleer dus de vervaldag van de milieuvergunning voor je een handelshuurovereenkomst ondertekent en kijk na of deze kan worden vernieuwd. Denk er ook aan om in de handelsovereenkomst een opschortende voorwaarde op te nemen betreffende het bekomen van een milieuvergunning.

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

Heel vaak is een milieuvergunning noodzakelijk, zelfs als je denkt dat jouw activiteiten, jouw machines, jouw producten niet vervuilend zijn. Zoek in de volledige lijst van inrichtingen die zijn onderworpen aan een milieuvergunning of via de lijst van betrokken sectoren.

Meer info

Hoe kan ik een milieuvergunning bekomen?

Als algemene regel geldt dat een enkele aanvraag voor een milieuvergunning (klasse 1A, 1B, 1D of 2) of een gewone verklaring (1C of 3) moet worden ingediend. Het is de meest gevaarlijke installatie die bepaalt welke klasse van toepassing is.

Meer info

Advies nodig om een aanvraagdossier voor een milieuvergunning voor te bereiden?

HET TEAM STEDENBOUW EN LEEFMILIEU VAN HUB.BRUSSELS STAAT TER BESCHIKKING

Het team stedenbouw en leefmilieu van hub.brussels biedt de Brusselse ondernemingen in volle vertrouwen gratis een persoonlijke begeleiding aan voor alle kwesties in verband met omgeving en milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, milieuvergunning, bodem-, afval-, water- en energiebeheer of het beheer van de uitstoot in de lucht.

Het team:

  • bepaalt samen met jouw of je beschikt over geklasseerde installaties die een milieuvergunning vereisen.
  • analyseert of je aanvraag een voorafgaand verkennend bodemonderzoek of een energieaudit vereist.
  • onderzoekt of je de gepaste kanalen aanspreekt om jouw afval af te voeren.
  • ondersteunt je in de opmaak van een volledig dossier met alle gevraagde bijlagen.
  • verduidelijkt indien nodig het advies en de administratieve beslissingen van de instanties, bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle.

Je kan hen bereiken via dit formulier of per e-mail op het volgende adres: permit@hub.brussels.

DIENST LEEFMILIEU VAN DE GEMEENTE 

Hier vind je een eerste inleiding betreffende de eventueel bestaande milieuvergunningen op basis van jouw adres. 

Voor meer informatie over de bestaande milieuvergunningen of om deze te raadplegen kan je terecht bij Leefmilieu Brussel of bij de dienst Leefmilieu van de betrokken gemeente

Een praktische gids voor milieuvergunningen

Leefmilieu Brussel heeft voor jouw een praktische gids voor milieuvergunningen opgesteld.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.