opnieuw aan de slag of een activiteit overnemen

na het stopzetten van een activiteit

De stopzetting van een onderneming kan financieel, psychologisch en sociaal traumatiserend zijn en ondernemers staan er vaak alleen voor om de draad terug op te pikken. Door zich goed te omringen kan iemand ook op persoonlijk en sociaal vlak herstellen van de stopzetting, zelfvertrouwen terugwinnen, terug vertrouwen winnen in zijn talenten en expertise, en zo een verandering teweegbrengen in het perspectief op het ondernemersfalen.

BEGELEIDING REVIVAL

is een volledig gratis herstelprogramma dat door Pulse Foundation is opgezet voor ondernemingen die in de afgelopen 24 maanden hun activiteiten hebben moeten staken als gevolg van een faillissement, vereffening, of verkoop met verlies. Iedereen die de draad terug wil oppikken kan hier terecht voor individuele en collectieve begeleiding op maat, uitgewerkt en uitgevoerd door ondernemers, voor ondernemers. 

Het programma duurt 18 tot 24 maanden, naargelang de noden van de individuele situatie. Het omvat enerzijds mentorschap voor ondersteuning bij nieuwe professionele projecten, en anderzijds een luik coaching voor mentale ondersteuning. Het eerste deel is gericht op ‘de draad terug oppikken’ na de sluiting, en het tweede deel op het opzetten of definiëren van een nieuw professioneel project.

Ondernemers kunnen gedurende de volledige begeleiding een beroep doen op talloze vakexperts, ze ontmoeten peers, kunnen uitwisselen en delen, en krijgen opleidingen en workshops aangeboden, maar er wordt zeker ook tijd gemaakt voor ontspanning. 

De organisatie staat in contact met de ondernemingsrechtbank en verschillende andere structuren om een zo volledig mogelijke ondersteuning te bieden. 

Opgelet 

dit is geen begeleiding om sluiting of faillissement te voorkomen. Het is bedoeld om ondernemers, die hun activiteit al hebben moeten stopzetten en de draad terug willen oppikken, te ondersteunen.

Inschrijving en contact

info@re-vival.be/

BEGELEIDING BIJ DE HEROPSTART

is een volledig gratis programma dat wordt aangeboden door BECI om ondernemers die hun activiteiten hebben moeten stopzetten (aangifte van faillissement, vereffening) te helpen om terug te veren met een nieuw professioneel project. De begeleiding loopt over 5 maanden en bestaat uit individuele en collectieve coachingworkshops, uitwisselingen, en opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling, allemaal onder de begeleiding van coaches en experts. Toegankelijk via aanvraag.

De doelstellingen zijn meervoudig: ervaringen delen met anderen in een ongedwongen sfeer, het faillissement onder ogen zien (leren omgaan met mislukking en aan zichzelf werken), zelfkennis verwerven, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde versterken, een nieuw project vormgeven, zich inwerken in een nieuwe beroepsdynamiek, en toegang krijgen tot nieuwe netwerken en contactpersonen. Aan het einde van het programma worden de deelnemers doorverwezen naar andere ondersteuningsprogramma's om de uitvoering van hun nieuw professioneel project voort te zetten en te vergemakkelijken. 

Meer info

BEGELEIDING RELOAD BELGIUM

biedt ondernemers die te maken kregen met een faillissement of stopzetting van hun activiteiten sinds 1 december 2020 gratis begeleiding aan voor hun heropstart met een nieuw ondernemings- of loondienstproject.

De persoonlijke begeleiding houdt rekening met de mentale gevolgen van een stopzetting van een activiteit (verlies van vertrouwen, lager zelfbeeld, ontmoediging, zwaar gevoel om terug op te starten). Op het programma: individuele coaching, ontwikkelingsgroepen, gepersonaliseerde opleiding, en mentoring. Het initiatief steunt op een solidair netwerk van vrijwillige ondernemers en is gebaseerd op hetzelfde model als het Franse equivalent 60.000 Rebonds

Meer info (FR)

COÖPERATIEF RELOAD YOURSELF

Reload Yourself steunt u in uw project om een zelfstandige activiteit of een vennootschap over te dragen en/of over te nemen.

Reload Yourself biedt u oplossingen om uw project voor het overnemen of heropstarten van een onderneming te creëren, te testen en te ontwikkelen in een gestructureerd en veilig kader.

Het doel: mensen helpen om opnieuw te beginnen in een steunende en veilige omgeving. De begeleiding is allesomvattend en het team is opgesteld uit coaches van de coöperatieven Job Yourself enDiES , advocaten, accountants en experts in nieuwe bedrijfsmodellen, in oprichting, beheer en herstructurering van bedrijven, en ook uit psychologen en coaches. 

Het project richt zich op activiteiten op het Brusselse grondgebied. Activiteiten die beantwoorden aan de behoeften van het Gewest, activiteiten met een grote toegevoegde waarde en/of activiteiten die rekening houden met actuele milieu-, sociale en maatschappelijke kwesties krijgen prioriteit. 

Meer info (FR)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.