subsidies

Premie voor een buitenlandse prospectiereis

Laatst gewijzigd:

21 mei 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie: zelfstandigen en kmo's.
 • Voor wat: handelsprospectiereis in het buitenland voor een nieuwe markt. KMO < 4 jaar : prospectiereis mogelijk in elk land, ongeacht de doelmarkt.
 • Hoeveel : terugbetaling van maximaal 50% of 75% van de kosten.
Waarover gaat het?

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% of 75% van de kosten als je een handelsprospectiereis onderneemt voor een nieuwe markt buiten de Europese Unie. Als jouw kmo minder dan vier jaar oud is, kan je deze premie ontvangen om te prospecteren in om het even welk ander land (inclusief binnen de EU en ongeacht de doelmarkt).

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie om er zeker van te zijn dat je recht hebt op steun      

 

Wat zijn de voorwaarden?

Bestemming

A) Je onderneming is langer dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

In dat geval heb je enkel recht op een subsidie als je aan de twee volgende voorwaarden voldoet:

 • de geprospecteerde markt ligt buiten de Europese Unie en
 • de verkoopcijfers van jouw onderneming tijdens het jaar dat aan de premie-aanvraag voorafgaat, liggen lager dan 10% van de gemiddelde totale omzet van de onderneming over de twee jaar die aan de aanvraag voorafgaan (op basis van de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde rekeningen).
  Voorbeeld :
  Je wil een prospectiereis naar India ondernemen in augustus 2018. Jouw omzet bedroeg 160.000 euro in 2016 en 170.000 euro in 2017.
  Liggen de verkoopcijfers van jouw onderneming in India in 2017 lager dan 16.500 euro (165.000 euro x 10)? In dat geval kan je deze tegemoetkoming verkrijgen.

B) Je onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op het ogenblik van de reis?

In dat geval kan je deze steun verkrijgen ongeacht de doelmarkt.

Kosten

De premie heeft betrekking op:

 • de kosten die betrekking hebben op zakenreizen voor de prospectie van markten, de selectie van invoerders of tussenpersonen, de contacten met buitenlandse agenten of aankopers;
 • de kosten voor de deelname aan evenementen (missies, congressen, contactdagen, seminars, bezoeken aan beurzen en salons);
 • de uitgaven die betrekking hebben op de bijstand van derden voor de prospectie van buitenlandse markten. Die derden moeten minstens drie jaar beroepservaring hebben, een algemeen bekende competentie kunnen aantonen (referenties) en los staan van de onderneming;
 • de administratiekosten verbonden aan de registratie, homologering en certificering van producten of diensten op buitenlandse markten met het oog op commercialisering. De homologatie- en certificeringskosten zijn uitgesloten.

Andere voorwaarden

 • De reis heeft nog niet plaatsgevonden (minimaal 1 dag vóór de datum van het vervoerbewijs).
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Als de begunstigde binnen 18 maanden vóór de prospectieopdracht deelgenomen heeft aan een opleidingsprogramma om internationaal te gaan of aan een door hub.brussels georganiseerde actie in het land waarop de prospectieopdracht betrekking heeft:
  75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Kosten die in aanmerking komen

Plafond van de steun

 • Maximaal 12.500 euro en vijf gesubsidieerde prospectiereizen per kalenderjaar.
Hoe een aanvraag indienen?
 • Maak de prospectiereis en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de prospectiereis vraag je de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken evenals een prospectieverslag naar jouw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Indien je deze subsidie verkrijgt,kan je achteraf een premie aanvragen om prospecten uit te nodigen die actief zijn op de markten waarop jouw prospectie betrekking heeft.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.